En årlig ledarskapsutbildning för judiska ungdomar i Sverige.

Anmälan

En utbildning för dig som vill lära dig mer om ledarskap, judendom och Israel!

Ledarskap
Vi utbildar deltagarna inom ledarskap i allmänhet och judiskt ledarskap i synnerhet. Föreläsningar handlar bland annat om olika ledarroller, samarbetstekniker, kommunikation, kreativitet, programplanering, feedback, motivation, retorik samt barnpedagogik.

Israel
Diskussioner och workshops hålls kring historiska och aktuella frågeställningar rörande staten Israel. Deltagarna får ta del av föreläsningar om Israels historia och politiska system. Dessutom hålls diskussioner kring hur Israel framställs i media idag.

Judendom
Förutom att lägret sätter sin prägel på "jiddishkeit" i form av böner, sånger, gudstjänster, visdomsord från Toran (Divrei Tora) och judisk historia, hålls även flera föreläsningar och diskussioner inom området judendom. Här berörs ämnen som judisk identitet, värderingar, tradition samt judiskt engagemang i Sverige och världen.Genom att bjuda in externa föreläsare, som belyser olika aspekter av dessa ämnen, hoppas vi kunna bidra till en fördjupad kunskaperna hos våra deltagare och väcka lust samt nyfikenhet hos morgondagens judiska ledare.

Under lägret finns det även tid till att njuta av sommaren genom sol, bad, idrott, spel, lek och andra roliga aktiviteter. Änglagård strävar efter att skapa en miljö där deltagarna själva känner ett ansvar för lägret och kan påverka dess innehåll.


En vanlig dag på Ängla
Varje dag genomför guider och deltagare en morgongudstjänst tillsammans. Förmiddagar och eftermiddagar innehåller oftast föreläsningar, antingen genomförda av guiderna eller med hjälp av externa föreläsare. Deltagarna ska under periodens gång planera och genomföra egna program för övriga deltagare. Vi guider ger deltagarna chansen att agera ledare så ofta vi kan, och utser varje dag ett antal toranim (hebreiska för "i tjänst") som under dagen får ett övergripande ansvar över verksamheten. På kvällarna har vi kvällsmöte för att diskutera dagen, sammanfatta vad vi lärt oss och och blicka framåt inför morgondagen.

Vem kan delta?

Sommarens läger är för dig som är född år 2006.

När infaller lägret?

29 juni - 13 juli 2023

Hur anmäler jag mig?

Instruktioner hittar du längre ned på sidan.

Vilka är vi?


Änglagård har funnits sedan sommaren 1992 och har årligen arrangerat en uppskattad ledarskapsutbildning för 17-åriga judiska ungdomar i Sverige.

Syftet med Änglagårds verksamhet är att se till att det i framtiden skall finnas kunniga judiska ungdomsledare i de judiska församlingarna i Sverige. Detta gör vi genom att anordna ett två veckor långt sommarläger där vi fyller dagarna med undervisning inom ledarskap, judendom och Israel.

Änglagård är en fristående organisation vars arbete går ut på att stärka deltagarnas judiska engagemang och identitet. Utöver detta även förmedla praktisk och teoretisk kunskap kring ledarskap.

Änglagård anser att det är av stor vikt att denna utbildning bedrivs då den bidrar till att det även i framtiden finns judiska ledare i Sverige.

Änglagårds mål är att utbilda kunniga ungdomsledare inom områdena ledarskap, judendom och Israel, främst till förmån för judisk verksamhet i Sverige.

Vill du komma i kontakt med oss?

Hur anmäler jag mig?

Anmäl dig genom att klicka på knappen nedan och fyll i formuläret.

Sista anmälningsdag:
11 Mars 2023

Ansökan är komplett när blanketten är skickad och anmälningsavgiften på 1000 SEK är betald. Resterande 4900 SEK måste betalas in senast 11e mars för att platsen inte ska gå förlorad.

Betalning skickas till:
BG 133-8722
Märk inbetalningen:
Änglagård 2022 + Deltagarens namn

5 900 kr (inkl. 1000 kr i anmälningsavgift)